KARİYER FIRSATLARI

Lotus Bilgi Teknolojileri olarak bilişim alanında kariyer yapmak isteyen genç bilişimcilere kapımızı daima açık tutuyoruz. 20 yılı aşkın deneyimimizden ve uzman ekibimizin bilgilerinden yararlanmak isteyen stajyer arkadaşlarımıza bilişim ile ilgili tecrübelerimizi ve bilgilerimizi aktarmak için hazırız. 

Lotus Bilgi Teknolojileri insan kaynaklarının kaynağı şirketimizin misyonuna, vizyonuna ve kuruluşumuz sırasında belirlediğimiz ana politikalara dayanır.

LOTUS

Şirketimizin genel politikaları arasında bulunan Kariyer Politikası çalışmalarında ön planda tuttuğumuz kriterleri

  • Yeniliğe ve hayat boyu öğrenime açık olmak,
  • Kurum olarak tüm çalışanlarımıza başarıyı yakalamak için kaliteli projeler üretmenin zorunluluğunu aşılamak,
  • Kurum çalışanlarımızda çevre ve iş güvenliği farkındalığını artırmak,
  • Kurum olarak çalışanlarımızın bilişim konusunda kendilerini geliştirmeleri için etkili eğitim olanaklarını sunmak,
  • Tüm çalışanlarımızın şirketimizin belirlediği misyon,vizyon ve hedefleri yönünde kendilerini geliştirmeleri için katkıda bulunmayı temin etmek olarak belirlenmiştir.

Lotus Bilgi Teknolojileri’nde Kariyer Fırsatı Yakalamanın İpuçları

Lotus Bilgi Teknolojileri’nin insan kaynakları kaynağını oluşturan misyonumuza, vizyonumuza  ve  hedeflerimize göre insan kaynakları politikalarını 4 ana noktada toplanır.

  • Çalışan Seçimi:

Lotus Bilgi Teknolojileri proje esaslı çalıştığı için çalışan seçiminde hızlı ve güvenilir bir sistem yürütüyor. Çalışan seçiminde uyguladığımız sistem yoğun şirket içi çalışan gereksinimlerinin mukayese edilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.

  • Eğitim ve Geliştirme

Lotus Bilgi Teknolojileri, çalışanlarının kendilerini eğitmelerine ve geliştirmelerine büyük önem verir. Lotus Bilgi Teknolojileri yapısında çalışanların görev tanımı kapsamında uzmanlıklarının değerlendirilmesini ve geliştirilmesini temel aldığı bir eğitim ve geliştirme politikasını kabul etmiştir. Lotus Bilgi Teknolojileri kuruluşu sırasında belirlediği politikaları ve çalışma hedefleriyle İnsan Kaynakları bölümü tarafından tespit edilen kişisel gelişim gereksinimlerini dikkate alarak her çalışanına uygun eğitim programları sağlar.

  • Kariyer Yönetimi

Lotus Bilgi Teknolojileri, bilişim uygulama proseslerinin temel alındığı uzmanlık grupları ve onlara destek olan bir organizasyon yapısında  proses ve proje esaslı bir yönetim anlayışına sahiptir. Bu kapsamda çalışanlar bulundukları sahada çeşitli fonksiyonlarda görev yapma olanağına sahiptir. Bu aşamayı geçen çalışanlarımız yönetici adayı olarak yetiştirilir.

  • Performans Yönetimi

Her kuruluşta olduğu gibi Lotus Bilgi Teknolojileri de çalışanları arasında performans yönetimi sistemini uygular. Lotus Bilgi Teknolojileri çalışanlarının performanslarını proje hedeflerini gerçekleştirmesi, kurum içinde geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına aktif katılım göstermesi ile yönetir. Performans yönetimi, proje sonuçları, çalışanların  uzmanlık ve verimlilikleri esas alınarak üst düzey yöneticiler tarafından değerlendirilir.