Ağ Çözümleri

İki veya daha fazla bilgisayarın belirli bir protokol altında iletişimde bulundukları yapıya bilgisayar ağı denir.
Bilgisayar ağlarının amacı, kaynakların ve bilginin paylaşılması, kişiler arasında iletişimin sağlanmasıdır. Bu durumun bağımsız, işlevsel olması için bilgisayarların çeşitli yöntemlerle bağlanarak; ağ çözümlerini oluşturması gerekir.
Ağ çözümleri, kaynakların etkin paylaşımını sağlayarak ve bilgi akışını hızlandırıp verimli bir iletişim sunar. Bu sayede mekan ve uzaklığa bağlı kalmadan ortak bilgiyi kullanabilir, paylaşabilir, aynı iş üzerinde üretim yapılabilir. İş dünyasında bilgisayar ağlarını kullanmak artık vazgeçilmez bir gerekliliktir.
ağ çözümleri


Ağ Çözümleri Kapsadığı Alana Göre Kaça Ayrılır?


Örneğin, toptan bir ilaç satışı yapan bir ilaç deposunun tüm şubelerinde bulunan ilaçlar merkezi bir veritabanında kayıt edilir. Her depo yaptığı satışa göre veriyi işler ve bu veritabanındaki bilgilerin değişimini sağlar. Bu sayede hem merkez hem de şubedeki anlık olarak verilerin tespiti yapılabilir. Bu durum ağ çözümleri tarafından kolaylıkla sağlanır.
Ağ çözümleri, kapsadığı alana göre sınıflandırılır.

Yerel Alan ağları (LAN): Yerel bir bir bina veya kampüs içerisinde kurulan ağlardır.

Metropolitan Alan Ağları (MAN) : Genelde bir şehrin tümünü veya bir kısmını kapsayan ağlardır.

Geniş Alan Ağları(WAN) : Ülkenin veya dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış yerel veya metropolitan ağlarını birbirine bağlar.

Kablosuz Alan Ağları(WLAN): Herhangi bir kablolama altyapısına zorunlu kalmadan pratik kullanımı sayesinde son yıllarda ağ çözümü olarak popülerleşen kablosuz bir ağ çözümüdür.
Lotus Bilgi Teknolojileri ile
İki bilgisayar arasında veri iletişimi için herhangi bir kabloyla ya da kablosuz bir şekilde bağlanması yeterli değildir. Bilgisayarlar, veri işleme aygıtları birbirlerine veri gönderebilmesi veya ağ çözümleriyle verimli bağlanabilmesi için gerekli işlemleri yapması gerekir. Bu işlemler IP protokolüne bağlı haberleşmeyle hareket eder.
Örneğin dosya aktarımı sürecinde,

• Kaynak bilgisayar doğrudan ağ çözümüne bağlı veri iletim yolunu etkinleştirmelidir ya da hedeflenen bilgisayarın tanımlanması için iletişim ağını bilgilendirmelidir.
• Kaynak bilgisayar hedef bilgisayarın veri alıp vermeye hazır olup olmadığını öğrenmelidir.
• Kaynak bilgisayardaki dosya aktarımı, hedef bilgisayardaki dosyayı alıp depolaması için yeterli olup olmadığını bilmelidir.
• İki bilgisayarda dosya formatları uyumlu değilse iki bilgisayardan biri dönüştürme işlemi gerçekleştirmelidir.

Tüm bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için iki bilgisayar sistemi arasında üst düzey bir bilgisayar ağ çözümü işbirliği kurulması gerekir. İş sürekliliğini yükseltmek isteyen şirketlere yenilikçi ağ çözümleri desteği Lotus Bilgi Teknolojileri’nde. Lotus Bilgi Teknolojileri uzman ekibi ağ çözümlerinin anahtar teslim kurulumunu güvenle sunuyor.
ağ çözümleri